Motivace poradců k sjednávání úvěrů

Finanční sektor
Finanční sektor

S jakým problémem se klient potýkal?

Bankovní instituce působící na území České republiky hledala způsob pro motivaci svých interních zaměstnanců (poradců) ke zvýšení aktivity v oblasti nabízení a sjednávání úvěrových smluv.

Jak jsme našli řešení?

  • Podívali jsme se s klientem na aktuální výsledky interních poradců v oblasti sjednávání úvěrových smluv a seznámili jsme se s konkurenčními produkty.
  • Zjistili jsme, že v kontextu konkurence jsou nabízené úvěrové produkty klienta ve srovnatelné kvalitě a překážkou je pouze snížená důvěra poradců k těmto produktům.
  • Na základě těchto informací jsme klientovi doporučili uspořádat workshop pro poradce, ukázat jim porovnání dostupných úvěrových produktů na trhu a vysvětlit jim výhody úvěrových produktů klienta v kontextu konkurence. Zároveň jsme navrhli klientovi připravit motivační systém pro poradce.

Jak jsme řešení implementovali a s jakými výsledky?

  • Ve spolupráci s klientem jsme připravili pro poradce motivační soutěž.
  • Aby bankovní poradce mohl čerpat odměnu, musí sjednat za stanovené období předem dohodnutý počet úvěrových smluv.
  • Budget pro odměny se stanoví jako podíl z celkového hodnoty prodaných úvěrů v tomto období.
  • Po skončení soutěžního období se tento budget rozdělí mezi 10 nejlepších poradců. Poradcům bude odměna vyplacena prostřednictvím Sodexo Dárkové poukázky, čímž klient zajistí spokojenost všech odměněných.
  • Díky doplnění vzdělání v oblasti úvěrů získali poradci důvěru a jistotu, díky soutěži pak získali i motivaci a nabídka úvěrových produktů tak klientovi vzrostla od 10 %.

Mám zájem o produkt


Další příklady