Budou benefity poskytnuté pro rodinného příslušníka nově považovány za zdanitelný příjem zaměstnance?

Nikoliv, stále platí, že při splnění zákonných podmínek plnění pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky nebude podléhat zdanění ani pojistnému.