Co se stane s kartou, když zaměstnanec odejde?

Pokud některý ze zaměstnanců odejde z firmy, můžete v aplikaci uzavřít jeho účet a nastavit termín, do kdy může čerpat zůstatky na kartě.