Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP). Pokud bude nově stanovena povinnost vydat minimálně 50 % prostředků (ze sníženého limitu na 1%) na produkty spojené se zabezpečením na důchod, jak se toto bude vykazovat?

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP). Pokud bude nově stanovena povinnost vydat minimálně 50 % prostředků (ze sníženého limitu na 1%) na produkty spojené se zabezpečením na důchod, jak se toto bude vykazovat? Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit, aby produkty penzijního připojištění využíval. Co se stane v případě, že nebude zaměstnavatel tuto povinnost objektivně schopen splnit?

Základní podmínkou poskytování příspěvku na penzijní pojištění je smlouva mezi zaměstnancem a příslušným penzijním fondem. Pokud zaměstnanec nemá penzijní pojištění (není to povinnost), pak nebude mít nárok na příspěvek z FKSP. Evidence těchto příspěvků bude vykazována stejně jako v roce 2023. Lze předpokládat, že MFČR vydá metodický pokyn k této záležitosti.