Jak aktivovat kartu Gastro, Flexi nebo Mutlibenefit?

Karta se aktivuje automaticky při první platbě, která musí být provedena kontaktním způsobem (tj. zasunutím karty do platebního terminálu). Během této první platby si také nastavíte a zvolíte svůj čtyřmístný PIN.

U karty Multibenefit je nezbytné aktivovat kartu Gastro i Flexi samostatně.

Pokud vám karta dorazila poštou na soukromou adresu, je nezbytné před prvním použitím potvrdit její převzetí ve vašem Pluxee účtu. Postup naleznete v části "Jak nastavit kartu Multibenefit (s doručením na domácí adresu zaměstnance) pro první platbu?" Bez tohoto kroku není možné provést první aktivační platbu.