Jak bude muset zaměstnavatel volnočasové příspěvky monitorovat a dokládat při finanční kontrole?

Zaměstnavatel je povinen si nastavit evidenci/reporting volnočasových příspěvků tak, aby v případě kontroly bych schopen prokázat, že postupuje dle platných předpisů.