Jak se bude počítat limit pro volnočasové benefity u zaměstnance s více zaměstnaneckými poměry?

Každý pracovní poměr se posuzuje samostatně.