Jak se budou chovat příspěvky zaměstnavatele směrem k odborové organizaci?

Daňový režim příspěvků zaměstnavatele odborové organizaci se nemění.