Jak se budou počítat příspěvky firem na firemní chaty, chalupy, případně situace, kdy daná zařízení může zaměstnanec využívat zdarma?

Je potřeba hodnotu plnění správně vyčíslit (v ceně obvyklé) a přiřadit zaměstnanci pro účely sledování zákonného limitu pro osvobození.