Jak se dodaňuje stravenka částečně hrazená z FKSP?

Pokud součet denního příspěvku od zaměstnavatele a příspěvku z FKSP nepřesáhne částku 116,20 Kč (platí pro rok 2024), není zapotřebí nic dodaňovat.  Částka  nad tento limit (i v případě příspěvku z FKSP) je na straně zaměstnance příjem podléhající zdanění (a pojistnému).