Jak se změní daňový režim, pokud zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování převyšující zákonný limit?

Částka nad stanovený limit bude na straně zaměstnance podléhat zdanění a pojistnému.