Počítá se do limitu i příspěvek odborům ze sociálního fondu na zájezd odborům?

Na tuto otázku není zatím zcela jednoznačná odpověď, doporučujeme posoudit vaši individuální situaci s daňovým poradcem.