Pokud máme nyní uvedeno, že zaměstnanec má nárok na stravenku po odpracování min. 4 hodin, musíme to nyní upravit na 3 hodiny, aby byla stravenka daňově uznatelná?

Nikoliv, podmínka odpracování alespoň 3 hodin je nutná pouze pro daňově osvobozený příspěvek na straně zaměstnance. Je ve vaší kompetenci stanovit přísnější podmínky poskytování. Na daňový režim přísnější podmínky mít vliv nebudou.