Pokyny ke kartě pro vaše zaměstnance

Platební karta vašich zaměstnanců zůstává stejná. Na kartě budou nahrané dvě emise. Jedna bude obsahovat nevyčerpané body z roku 2023 (pokud takové zaměstnanec má) a na druhou bude možné nahrát nově Flexi body. Zaměstnanci dočerpají body z roku 2023, potom následně mohou čerpat body nahrané v roce 2024. Body převedené z roku 2023 do roku 2024 jsou stále omezené Vyhláškou MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. Nevyčerpané body z r. 2023 tak lze čerpat pouze v omezené síti a na omezené služby, jako dosud.