Smluvní dokumentace

Pokud nebudete vyžadovat uzavření dodatku, může smluvní dokumentace zůstat bez změny. Benefity čerpané prostřednictvím karty Flexi Pass CARD zkrátka nebudou omezeny Vyhláškou MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, která se k 1.1.2024 ruší.