Státní organizaci zbyly prostředky FKSP z minulých let. Může je použít nad rámec nového limitu FKSP v příštím roce?

Může je použít v příštím roce, otázkou zůstává, zda je bude nutno čerpat již podle nových pravidel.