Z loňského roku nám zůstaly ve FKSP finance. Můžeme za ně nakoupit stravenky? Budou se započítávat do limitu?

Pokud stravenky zakoupíte letos, je potřeba k nim přistupovat podle aktuálně platné legislativy pro rok 2024, tj. je nutno dodržet podmínky 55:45, přičemž z 55 % lze vykazovat na vrub rozpočtových nákladů a až do zbývajících 45% můžete přispívat z FKSP. Dále platí,  že příspěvek od zaměstnavatele do částky  116,20 Kč za pracovní směnu je osvobozený od zdanění, hodnota nad tento  limit bude podléhat zdanění (a pojistnému).