Zaměstnanci u nás pracují na dvanáctihodinových směnách. Mám povinnost dávat zaměstnancům dvě stravenky? Je v pořádku, pokud se rozhodneme dávat zaměstnancům jen jednu stravenku při jakkoliv dlouhé směně?

Zaměstnavatel má možnost, nikoliv povinnost, poskytovat další stravenku při směně delší jak 11 hodin. Je tedy čistě ve vaší kompetenci rozhodnout, zda a v jaké výši poskytnete další stravenku.