Cluster image

Jak stornovat transakci

Kde stornovat transakci?

V případně akceptace FlexiPass Card je možné stornovat transakci přímo v partnerském portále do 2 hodin od provedení transakce. Do 30 dnů je možné transakci reklamovat. Po tomto termínu můžeme transakci reklamovat z naší strany.

Reklamaci transakce je možné nahlásit e-mailem na info.partner@sodexo.com, s uvedením čísla smlouvy či IČ, datem, časem a částkou. Vždy je důležité uvést, zda chcete reklamovat celkovou částku či jen její část.

Jak akceptovat ActivePass

Zařízení pro akceptaci Vstup na aktivitu s ActivePass Card není možné akceptovat přes běžný terminál. Pro akceptaci je nutné využít speciální čtečku, k...

Jak reklamovat fakturu

Jakým způsobem reklamovat fakturu? Pokud máte jakýkoli problém s fakturací, neváhejte se na nás obrátit s reklamací. Reklamaci faktury zašlete e-mailem...

Jak funguje zasílání výčetky anebo faktury

Kdy je zasílání výčetky nutné? Pokud naše vzájemná spolupráce obsahuje i papírové poukázky, je nutné k poukázkám, které zasíláte k proplacení, připojit...

Jak objednat nebo změnit terminál

Kde objednat terminál? Pro přijímání karet Gastro Pass Card, Flexi Pass Card ani Multi Pass Card není nutné využívat speciální terminál společnosti Sod...