Má to dopad na mou stávající smlouvu nebo služby?

Nový branding nemá žádný dopad na stávající smlouvy.