Mám stejné kontaktní osoby a kontakty?

Ano, všechny kontakty zůstávají stejné.