Jak funguje zasílání výčetky a faktury?

Kdy je zasílání výčetky nutné?

Pokud naše vzájemná spolupráce obsahuje i papírové poukázky, je nutné k poukázkám, které zasíláte k proplacení, připojit také vyplněnou výčetku. Ta je součástí každé faktury. Výčetku naleznete také v partnerském portálu Pluxee, kde ji můžete vyplnit online a vytištěnou poté přiložit k zásilce nebo ji vytisknout a vyplnit ručně. Poukázky společně s Výčetkou potom prosím zašlete na adresu Centra načítání. Poukázky Sodexo a Pluxee prosím vkládejte do stejné Zásilky.

Výčetka je pouze orientační, faktura je vystavena vždy na základě poukázek, které skutečně u nás na centrále napočítáme. Právě na jejich základě následně dojde k vystavení faktury, kterou vám uhradíme.

Pokud nemáte dosud nastavenou elektronickou fakturaci, vyplňte fakturační email v partnerské portálu Pluxee.

Jakým způsobem reklamovat fakturu?

Pokud máte jakýkoli problém s fakturací, neváhejte se na nás obrátit s reklamací. Reklamaci faktur zasílejte e-mailem na adresu partner.cz@pluxeegroup.com. Prosíme, abyste vždy uvedli číslo faktury, které se reklamace týká, číslo smlouvy nebo IČ a předmět reklamace.