Jak letos ušetřit za vánoční dárky?

Nejkrásnější je dárky dávat

02.05.2023

Rok 2020 byl náročný a plný změn. Rozhodli jsme se proto, že ho i netradičně zakončíme a místo hmotných dárků pomůžeme těm, kteří to potřebují nejvíce. Našim klientům, partnerům a dodavatelům jsme k Vánocům nadělili Christmas Pass CARD. Tyto speciální karty jsme nabili virtuálními penězi a obdarovaní si mohli vybrat jednu ze 4 charit, které částku věnují.

Moc děkujeme, že jste společně se Pluxee pomohli zpříjemnit vánoční svátky seniorům, dětem z dětských domovů, volně žijícím zvířatům a žákům s autismem. Jejich příběhy si můžete přečíst níže. 

 

Sluchátko pro seniory

Krása pomoci

Samota je pro půl milionu seniorů dennodenní realita. Při koronavirové krizi je sociální izolace ještě aktuálnější téma – domovy pro seniory se uzavírají, návštěvy blízkých se ruší. Samota přitom ovlivňuje psychické i fyzické zdraví. Vybraný příspěvek poputuje na projekt Sluchátko. Jedná se o bezplatnou psychoterapeutickou linku, kde senioři získají potřebnou pomoc, aby na své trápení nebyli sami.

 

Rozhled pro děti z dětských domovů

Nadání a dovednosti o.p.s.

Pro studenty z dětských domovů a jinak sociálně znevýhodněného prostředí je náročnější uspět na pracovním trhu i v dospělém životě. Vybraná částka poputuje na mentoringový projekt ROZHLED, který pomáhá znevýhodněným studentům s volbou správné kariéry, osobním rozvojem, osamostatněním se a pracovním uplatněním. Součástí projektu jsou workshopové víkendy, individuální kariérní poradenství, exkurze do společností nebo mentoring.

 

Stravenka pro zachráněná zvířata

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy

Věděli jste, že Záchranná stanice hl. m. Prahy každoročně přijme až 100 labutí poraněných po nárazu do tramvajového vedení nebo po napadení volně pobíhajícími psy? Naštěstí, většinu labutí se podaří zachránit a vypustit zpět do přírody – velkou zásluhu na jejich vyléčení má i speciální krmivo. Finanční příspěvek stanice využije na nákup krmných granulí, které zajistí vyváženou výživu labutím pacientům a urychlí tak návrat do jejich přirozeného prostředí.

 

Pohyb pro žáky s autismem

Škola svítání

Pro lidi s poruchou autistického spektra jsou pohybové aktivity velice důležité – pomáhají omezit stereotypní pohyby, zlepšují psychické zdraví a rovněž působí jako motivační nástroj. Vybrané peníze poputují na vibroakustické pomůcky, jenž slouží jako alternativní forma tělesné výchovy. Tento typ vibrační a dotykové stimulace má velký význam zejména u dětí s těžkým a kombinovaným postižením.