Průzkum: Jak firmy a zaměstnanci přistupují po covidu k home office?

Povinná informace o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (papírové stravenky)

25.10.2023

Dne 24. 10. 2023 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí č.j. ÚOHS-40347/2023/164.

Dle výroku I. tohoto rozhodnutí je zakázaná a neplatná koordinace (dohoda) mezi společnostmi Sodexo Pass Česká republika a.s., IČO: 61860476, se sídlem Plzeňská 3350/18, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, Edenred CZ s.r.o., IČO: 24745391, se sídlem Pernerova 691/42, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00 a Up Česká republika s.r.o., IČO: 62913971, se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4, PSČ 140 00 ohledně přijímání maximálního počtu papírových stravenek na jeden nákup na území České republiky uzavřená v období od 1. 5. 2004 do 25. 6. 2018.


Dané rozhodnutí podléhá přezkumu u Krajského soudu v Brně, neboť dané rozhodnutí je dle názoru naší společnosti nezákonné, věcně nesprávné a nepřezkoumatelné, a to z řady důvodů popsaných ve správní žalobě. 

Mandatory information on the decision of the Office for Protection of Competition (paper meal vouchers)


On 24 October 2023, the Chairman of the Office for Protection of Competition issued its decision ref. no. ÚOHS-40347/2023/164. According to the item I. of the operative part of the said decision a coordination (an agreement) between Sodexo Pass Česká republika a.s., ID no.: 61860476, with its seat at Plzeňská 3350/18, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, Edenred CZ s.r.o., ID no.: 24745391, with its seat at Pernerova 691/42, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00 and Up Česká republika s.r.o., ID no.: 62913971, with its seat at Zelený pruh 1560/99, Praha 4, PSČ 140 00 regarding the acceptance of maximum amount of paper meal vouchers per each purchase in the Czech Republic is forbidden and void.
 

The said decision is subject to judicial review by the Regional Court in Brno because the said decision is in the view of our company unlawful, factually incorrect and unreviewable on many grounds as specified in the judicial review claim.