Sodexo Benefity se stane Pluxee

Sodexo Benefity se stane Pluxee

27.06.2023

Sodexo Benefity (Sodexo Benefits and Reward Services), přední světový partner v oblasti zaměstnaneckých benefitů a angažovanosti, dostane od ledna 2024 nové jméno Pluxee.

Proč? 

 • lépe pomohl firmám se změnami na pracovním trhu a s očekáváním jednotlivých zaměstnanců v oblasti well-beingu a pracovního naplnění, 
 • podpořil svou strategii růstu prostřednictvím vytvořením větší hodnoty pro všechny cílové skupiny, 
 • připravil projekt osamostatnění společnosti a jejího vstupu na burzu, který skupina Sodexo oznámila 5. dubna 2023. 

Aurélien Sonet, CEO Pluxee řekl: “Pluxee je nová digitální, optimistická a inovativní značka, která ztělesňuje naši vizi a silné ambice na rostoucím trhu. S touto novou značkou vystupujeme z řady takoví, jací jsme. Naše silnější identita bude klíčovým rozlišovacím prvkem pro naše klienty a partnery a pro přilákání nových talentů, zejména v digitální oblasti." 

 

Proč nová značka? 

 • Přijetím nové identity se chce Sodexo Benefity (Benefits and Rewards Services) výrazněji odlišit od konkurence na mimořádně dynamickém trhu.  
 • Pluxee umožní svým klientům podporovat značku zaměstnavatele tím, že svým zaměstnancům nabídne inovativní a personalizovaná řešení, a to tváří v tvář velkým změnám na pracovním trhu.
 • Cílem Pluxee je pomoci každému zaměstnanci užívat si více toho, na čem mu skutečně záleží. 
 • Společnost Pluxee, silný hráč působící v 31 zemích na světě, má všechny předpoklady k tomu, aby využila potenciál rostoucího a do značné míry nedostatečně obsazeného trhu: své know-how získané za téměř 45 let historie, solidní výkonnost, vizi a dlouhodobý závazek svého referenčního akcionáře, rodiny Bellon, a své závazky v oblasti společenské odpovědnosti firem, které pomáhají v angažovanost jejích zaměstnanců. 

 

Pluxee ve službách ambiciózního strategického plánu  
 

 • V rámci svého strategického plánu do roku 2025 chce Pluxee především: 
 • Zrychlit rozvoj v oblasti stravovacích benefitů a zejména se více prosadit mezi malými a středními podniky. 
 • Rozšířit svou nabídku v oblasti well-beingu, dárků, mobility nebo řešení na podporu kupní síly a angažovanosti zaměstnanců. 
 • Usnadnit zaměstnancům svých klientů přístup ke svým službám prostřednictvím jednotné digitální platformy. 
 • K dosažení těchto cílů bude Pluxee do roku 2025 každoročně investovat 10 % svého obratu do technologií.
   

Pluxee, nová značka na podporu autonomní strategie  
 

 • Pluxee je moderní a digitální značka, která odráží vizi, ambice a positioning s ohledem na projekt osamostatnění a vstupu na burzu, který skupina Sodexo oznámila v dubnu 2023. 
 • Pluxee bude mít vlastní vedení a vyhrazené zdroje pro realizaci svého strategického plánu. 

 

Sodexo Benefity se stane Pluxee


Pluxee vytváří hodnotu pro všechny cílové skupiny  
 

 • Pro 500 000 klientů nabízí stále komplexnější, bohatší a rozmanitější řešení založená na efektivním a atraktivním digitálním ekosystému. 
 • Pro svých 36 milionů uživatelů díky personalizovaným službám nabízí větší svobodu a větší kupní sílu. V Brazílii a Francii využívá služby Pluxee každý den 6 milionů lidí a v Indii více než 3,5 milionu. 
 • Pro 1,7 milionu obchodních partnerů tím, že jim usnadňuje každodenní život, pomáhá jim zvyšovat návštěvnost jejich prodejen a umožňuje jim lépe porozumět svým zákazníkům a komunikovat s nimi prostřednictvím dat. 
 • Pro orgány veřejné správy tím, že jim pomáhá inovovat sociální oblast a řešit nové potřeby zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, řídit sociální pomoc nebo směrovat výdaje do určité oblasti. V Evropě Pluxee ročně spravuje 4 miliardy eur na sociální pomoc. 
 • Pro svých 5 000 zaměstnanců tím, že posiluje jejich pocit sounáležitosti, který vzniká z pozitivního vlivu, který mohou mít na životy milionů jednotlivců. 

 

Značka Pluxee, vytvořená s pomocí agentury Conran Design Group skupiny Havas Group, bude postupně zaváděna v 31 zemích, kde společnost působí. Tato změna proběhne do konce roku 2023, počínaje Brazílií v srpnu. 

Máte k tomuto tématu nějaké otázky? Podívejte se zde.

Podívejte se, jak bude Pluxee vypadat zde.