BUDDY SYSTEM aneb jak začlenit nováčky do kolektivu

BUDDY SYSTEM aneb jak začlenit nováčky do kolektivu

02.05.2023

Adaptace nových zaměstnanců ve firmě je klíčová nejen pro samotné nováčky, kteří se snaží během prvních měsíců zorientovat v neznámém prostředí, ale i pro jejich kolegy a firmu jako takovou. Pokud se totiž nepodaří nováčka dobře a rychle začlenit, často se to odrazí na výsledcích jeho práce anebo může odejít během zkušební doby a proces hledání pro firmu začne na novo. Nastavení dobrého onboarding procesu je proto naprosto zásadní. Nám v Pluxee již několik let funguje tzv. Buddy System, díky němuž je adaptace úspěšná a snadná.

Co je Buddy System? 

Jedná se o adaptační proces pomáhající Pluxee efektivně začleňovat nováčky. Každému nově příchozímu je přidělen Buddy, tedy kolega, který u nás ve firmě již nějakou dobu pracuje a dobře zná lidi i firemní kulturu. Výběr Buddyho není náhodný, HR se snaží k sobě přiřazovat lidi se stejnými zájmy a zároveň dbá na to, aby Buddy byl z jiného oddělení, než do kterého míří nováček, protože pak rychleji pochopí, jak to funguje v jiných týmech.  

Jak to probíhá? 

Buddy se o nováčka aktivně stará tři měsíce. Během této doby mu pomáhá s méně formální částí adaptace. Je to takový „kámoš“, který mu ukáže, kam se chodí na oběd, jak se zorientovat v kuchyňce nebo na koho se má obrátit, když potřebuje pomoc s počítačem. Společné offline nebo online schůzky probíhají alespoň jednou týdně a Buddy by na nich měl nováčkovi také vysvětlit, jak to ve firmě funguje a podat mu pomocnou ruku, kdykoliv to je potřeba. Buddy je zároveň ve spojení s přímým nadřízeným nováčka a konzultuje s ním další kroky adaptace. Jako motivační odměnu za vynaloženou snahu a energii Buddy dostává příspěvek do Cafeterie. 

Krátkodobé a dlouhodobé přínosy 

Asi každý, kdo někdy nastupoval do nového zaměstnání, si přál mít po ruce někoho, na koho by se mohl bez ostychu obracet s nejrůznějšími dotazy. Buddy System každému nováčkovi toto přání plní hned od prvního pracovního dne. Nový kolega se tak rychle dozví všechny více i méně formální věci spojené s firmou, seznámí se s lidmi, se kterými by se do kontaktu v prvních měsících třeba vůbec nedostal, a hlavně často získá parťáka, na kterého se může obrátit i po uplynutí zkušební doby.  

Zajímá vás, jak vypadá příručka pro průvodce nováčka tzv. Buddyho? Vyplňte e-mail a pošleme vám ji zdarma.