Podcast Po HRstech: Jak se udržovat v dobré kondici při sedavém zaměstnání?

Podcast Po HRstech: Nejčastějším důvodem výpovědi bývá přímý nadřízený

22.06.2023

Hostem druhého dílu podcastu Po HRstech se stal Milan Pařil, certifikovaný kouč na metodu Gallup a Barrett a zakladatel společnosti Inpram, která pomáhá ve firmách rozvíjet talenty. V rozhovoru nastínil, jak by mělo vypadat efektivní vzdělávání zaměstnanců, i jak je motivovat k tomu, aby se těchto programů dobrovolně účastnili. Přečtěte si ochutnávku rozhovoru, který si můžete poslechnout na platformách Spotify nebo Apple Podcast.

Co funguje v oblasti vzdělávání zaměstnanců?

Vzdělávání by dle Pařila nemělo přinést jen krátkodobé nadšení, ale dlouhotrvající změny v práci zaměstnanců. V ideálním případě by se měly projevit pozitivní výsledky ve výkonu týmu i jednotlivce, který by měl vidět větší smysl v tom, co dělá. Jako nejefektivnější metodu Pařil udává simulaci určité situace. Zaměstnanec si tak vyzkouší vyřešit problém nanečisto a když se s tím samým setká v praxi, tak už ví, jak má reagovat.

Proč je podle Pařila důležité, aby se vzdělávání účastnil zaměstnanec společně s přímým nadřízeným?

Z průzkumů Gallup vychází, že lidé často přichází do nového zaměstnání, protože je zajímá obsah práce a vize firmy. Nejčastěji důvod výpovědi však bývá přímý nadřízený. Z toho tedy vyplývá, že má na zaměstnance velký vliv. Proto je i v oblasti vzdělávání důležité a efektivní, aby se ho zaměstnanci účastnil společně s nejbližším management.

Jak motivovat zaměstnance, aby vykročili z komfortní zóny?

Pařil v rozhovoru zmiňuje, že je klíčové vytvořit zaměstnancům takzvané bezpečné prostředí, ve kterém mohou poznávat, experimentovat a zkoušet dělat věci jinak, aniž by byli trestáni za chyby. I v tomto případě je důležitá cílená práce nadřízeného. Ten by měl chyby zaměstnance vnímat jako jeho ponaučení a prostředek k budoucímu růstu.