Vláda přitvrzuje, my spouštíme rozvoz

Důležité informace: Inflace zvedla hodnotu nejvýhodnější stravenky

11.10.2022

Vzhledem k rekordní inflaci a s ní spojenému zdražování se Ministerstvo práce a sociálních věcí poprvé v historii rozhodlo zvýšit hodnotu stravného na pracovních cestách nikoli od nového kalendářního roku, ale v jeho průběhu. Spolu s růstem ceny „diet“ roste i částka, při které je stravenka pro zaměstnance i zaměstnavatele z hlediska zdanění nejvýhodnější. Zatímco na začátku roku byla optimální hodnota stravenky stanovena na 150 Kč, nyní je to nově 180 Kč.

Horní hodnota stravného na pracovních cestách bude od 20. srpna 142 korun na den. Spolu s „dietami“ roste i částka, při které je stravenka pro zaměstnance i zaměstnavatele z hlediska zdanění nejvýhodnější. Nově to je 180 korun. V případě stravovacího paušálu se pak denní limit zvyšuje na 99,40 Kč. Jde o změnu, která vyplývá z platné legislativy a ta říká, že stravné na služebních cestách se upravuje tehdy, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu cena ve veřejném stravování ode dne účinnosti poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 procent. 

Podle údajů Českého statistického úřadu za červen 2022 došlo ke zvýšení cen ve veřejném stravování o 20,19 %. Nárůst cen tak přesahuje zákonem vymezených 20 %. Inflace jako celek v červnu vystoupala na 17,2 % a v posledních třech měsících se drží na nejvyšší úrovni od prosince 1993. Nejvýrazněji už více než rok zdražují potraviny a energie, což jsou položky, které se do veřejného stravování promítají nejvíce. 

 

Daňové odvody a pomoc zaměstnancům v nelehké době

Používání stravenek, ať už ve formě papírových poukázek nebo karet, se řídí zákoníkem práce a zákonem o daních z příjmů a pro zaměstnavatele jsou daňově uznatelným nákladem. Od 20. 8.  si firmy odečtou z daní nejvíce, když zaměstnancům pořídí stravenky v  již zmiňované hodnotě 180 korun na den.  

Zákon o dani z příjmů umožňuje firmám odečíst si z daní maximálně 55 procent z ceny stravenky. Zbývající část si často doplácí zaměstnanci, firmy ale pochopitelně mohou svým lidem uhradit i vyšší částku, ovšem už bez slevy na dani na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec ale ze stravenek žádné daně ani pojistné neodvádí. Díky daňovému zvýhodnění jsou tudíž stravenky o čtvrtinu výhodnější, než kdyby zaměstnanci dostali o stejnou částku vyšší mzdu.

 

  2018 2019 2020 2021 2022

2022

(od 20. 8. )

Horní hranice sazby stravného pro státní správu (pracovní cesta v délce 5-12 hodin) 93, 00 Kč 97, 00 Kč 103, 00 Kč 108, 00 Kč 118, 00 Kč 142, 00 Kč
Maximální daňově uznatelná výše příspěvku zaměstnavatele na stravování (70 % stravného) 65, 10 Kč 67,90 Kč 72, 10 Kč 75, 60 Kč 82, 60 Kč 99, 40 Kč
Daňově optimální hodnota stravenky pro daný rok (55 % hodnoty hradí zaměstnavatel, 45 % hradí zaměstnanec) 118, 36 Kč 123, 00 Kč 131, 09 Kč 137, 45 Kč 150, 18 Kč 180, 73 Kč

 

Stravenky a volnočasové benefity jsou efektivní nástroj, jak firmy mohou svým zaměstnancům v této nelehké době pomoci a přitom minimalizovat dopady do svého hospodaření.