Jaký je váš dotaz?

Časté dotazy k našim benefitům a produktům Pluxee pro naše partnery, zaměstnance a zaměstnavatele. 

Product

Jak můžu objednat karty a volnočasové benefity pro své zaměstnance?

Karty Pluxee Gastro nebo Multibenefit i samotné benefity objednává zaměstnavatel – stejně jako papírové poukázky - přes Pluxee objednávkový portál mojeSodexo.cz. Volit můžete mezi doručením přímo do sídla vaší firmy nebo na adresy jednotlivých zaměstnanců. Připsání odpovídajícího stravného na jednotlivé kartové účty zaměstnanců zajistí Pluxee.

Je u digitálních benefitů (benefitů nahraných na karty) zachována daňová výhoda, jako je tomu u papírové poukázky?

Ano, v tomhle ohledu se nic nemění – i u karty a elektronických volnočasových benefitů zůstává daňová výhodnost zachována.

V jaké hodnotě mohu objednat Pluxee Dárek?

Nejoblíbenější jsou poukázky s nominální hodnotou 500 Kč a 1 000 Kč, ale umíme vyrobit na přání jakoukoliv hodnotu od 100 Kč.

Lze Dárkové poukázky personifikovat?

Pluxee Dárek můžeme personifikovat vaším logem a design obálky vám připravíme podle vašich požadavků.

Jak rychle mi poukazy doručíte?

Pokud objednáváte k vám na firmu, obvykle jej doručíme do 48 hodin. Jestliže preferujete předání Dárkového poukazu přímo do rukou obdarovaného, není to žádný problém. V takovém případě poukázky doručujeme do 5 pracovních dnů.

Jsou Dárkové poukázky daňově zvýhodněné?

Pluxee Dárek může být nákladovou položkou za předpokladu splnění zákonných podmínek. Firma může náklady na poukázky uplatnit jako daňově uznatelné, pokud v souladu s § 24 odst. 1 Zákona o daních z příjmů č. 586/1992Sb. (dále jen ZDP) prokáže, že se jedná o náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Kde lze za Dárkové poukázky nakoupit?

Provozovny, které akceptují naše dárkové poukazy, můžete jednoduše vyhledávat na vyhledavac.pluxee.cz. Máme jich více než 21 000 po celé ČR. Obdarovaný si za ně může dopřát nákup v nejrůznějších oblastech, jako např. oblečení, hračky, klenoty, kosmetika, hobby markety, elektro, zdraví, cestování, volný čas.

Jaká je platnost Dárkové poukázky?

Platnost našeho Dárkového poukazu je až 24 měsíců. Poukázky zakoupené v daném roce mají platnost až do konce roku následujícího.

Co je Pluxee Connect?

Je to nový systém pro správu dat uživatelů, klientů a partnerů, který zvyšuje bezpečnost vašich dat a finančních prostředků na benefitních účtech. Pluxee Connect představuje nový standard pro bezpečné přihlašování k našim službám a byl navržen tak, aby zefektivnil proces ověřování a zajistil vám bezpečný přístup k našim aplikacím.

Jaké výhody Pluxee Connect přináší?

Rozšiřuje stávající možnosti platby stravenkovými kartami Gastro a Gastro Pass CARD o Apple Pay a přináší nové platební řešení pro telefony s operačním systémem Android. Zároveň zvyšuje bezpečnost vašich dat a finančních prostředků na benefitních účtech.

Jakou změnu Pluxee Connect přináší?

Pro přihlašování pomocí Pluxee Connect je nezbytné provést převod současného Pluxee Účtu (dříve Sodexo Osobní účet) do Pluxee Connect. Aktuálně je použití přihlašování pomocí Sodexo Connect vyžadováno pro přihlášení do mobilní aplikace Pluxee Účet na telefonech s operačním systémem Android. Uživatelé zařízení s iOS musí přejít na Pluxee Connect, pokud chtějí využívat Apple Pay k placení kartou Gastro, nebo mohou nadále používat přihlašování pomocí stávajícího Pluxee Účtu.

Jak zaplatit pomocí Apple Pay

Platba Apple Pay

Apple Pay je nejjednodušší způsob, jak platit v obchodech, aplikacích a online pomocí iPhonu a Apple Watch. Utrácet peníze by nemělo znamenat trávit více času u pokladny. S Apple Pay můžete rychle platit zařízením, které používáte každý den.

Podívejte se, jak platit v obchodě

Zaplatit s Face ID

Zaplatit s Touch ID

Kde zaplatíte?

Apple Pay lze platit ve všech provozovnách, kde přijímají stravenkovou kartu Pluxee a kde uvidíte symboly bezkontaktních plateb.

Apple Pay

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP). Pokud bude nově stanovena povinnost vydat minimálně 50 % prostředků (ze sníženého limitu na 1%) na produkty spojené se zabezpečením na důchod, jak se toto bude vykazovat?

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP). Pokud bude nově stanovena povinnost vydat minimálně 50 % prostředků (ze sníženého limitu na 1%) na produkty spojené se zabezpečením na důchod, jak se toto bude vykazovat? Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit, aby produkty penzijního připojištění využíval. Co se stane v případě, že nebude zaměstnavatel tuto povinnost objektivně schopen splnit?

Základní podmínkou poskytování příspěvku na penzijní pojištění je smlouva mezi zaměstnancem a příslušným penzijním fondem. Pokud zaměstnanec nemá penzijní pojištění (není to povinnost), pak nebude mít nárok na příspěvek z FKSP. Evidence těchto příspěvků bude vykazována stejně jako v roce 2023. Lze předpokládat, že MFČR vydá metodický pokyn k této záležitosti.

Státní organizaci zbyly prostředky FKSP z minulých let. Může je použít nad rámec nového limitu FKSP v příštím roce?

Může je použít v příštím roce, otázkou zůstává, zda je bude nutno čerpat již podle nových pravidel.

Jak se týkají příspěvky důchodců (bývalých zaměstnanců)?

Na tuto otázku není zatím zcela jednoznačná odpověď, doporučujeme posoudit vaši individuální situaci s daňovým poradcem.

Jaké změny se připravují na stravence? Dojde k zastropování na nějaké částce z pohledu daňové výhodnosti na straně zaměstnavatele a zaměstnance?

Zaměstnavatel bude mít nově možnost vykázat v daňových nákladech celou hodnotu příspěvku. Nicméně hodnota příspěvku přesahující zákonný limit bude představovat příjem zaměstnance podléhající zdanění i pojistnému.

Jak se změní daňový režim, pokud zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování převyšující zákonný limit?

Částka nad stanovený limit bude na straně zaměstnance podléhat zdanění a pojistnému.

Jaké ustanovení v návrhu přesně ruší povinnost zaměstnance se podílet 45 % na příspěvku na stravenku?

Ani dnes nic neukládá zaměstnanci povinnost podílet se 45 % příspěvkem na stravence, tzn. tato povinnost se neruší. Spoluúčast vyplývá z praktického přístupu, kdy zaměstnavatel mohl do daňových nákladů účtovat jen 55 % hodnoty a nechtěl přispívat ze zisku po zdanění. Toto pro zaměstnavatele ale nově odpadá, na vrub daňových nákladů bude moci vykázat plnou hodnotu příspěvku.

Jaké všechny změny se navrhují v souvislosti se stravováním v rámci konsolidačního balíčku?

Sjednocují se podmínky pro stravenku, stravování v závodní jídelně i stravovací paušál. A to jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnance. Zavádí se limit pro osvobození na straně zaměstnance ve výši 70 % vyšší sazby stravného pro zaměstnance státní organizace. Na straně zaměstnavatele nově bude moci plnou hodnotu stravování vykazovat v daňových nákladech.

Podle jakých pravidel máme postupovat, pokud nahráváme stravenky za prosinec až v lednu 2024?

Přechodné ustanovení k zákonu o daních z příjmů uvádí, že v takovém případě postupujete ještě podle pravidel roku 2023.