Jaký je váš dotaz?

Časté dotazy k našim benefitům a produktům Pluxee pro naše partnery, zaměstnance a zaměstnavatele. 

Product

V čem je výhodnější poskytovat Pluxee benefity než příspěvek do mzdy?

V případě příspěvku na stravování formou stravenek ušetříte 25% nákladů v porovnání s finančním příspěvkem do mzdy. Pokud chcete svým zaměstnancům přispět na kulturu, cestování, dovolenou, relaxaci, vzdělávání, zdraví nebo sport, ušetříte díky benefitnímu řešení 7% nákladů oproti přímému navýšení mzdy.

Celkovou úsporu pro stravování si můžete spočítat v naší kalkulačce, stejně tak pro volný čas.

Proč mám dát kartu svým zaměstnancům jako benefit?

Multibenefit je moderní platební karta obsahující elektronické stravenky i benefity pro volný čas. Správa benefitů skrze nový Pluxee portál pro zaměstnavatele je velmi efektivní a výrazně usnadňuje veškerou administrativu spojenou s benefity. 

Kredit se navíc na karty připíše do hodiny. Zaměstnanci navíc získají spoustu skvělých výhody jako jsou Peníze zpět, Speciální nabídky, on-line nákupy a možnost propojit svůj stravenkový účet s platební kartou. Přehled o zůstatcích, historii jednotlivých transakcí a základní administrativní úkony spojené s užíváním karty budou mít zaměstnanci stále po ruce v mobilní aplikaci Pluxee účet.

Bude to mít dopad na náklady obchodníků (provize/úhrada/akceptační sazby)?

Ne, obchodní podmínky se pro vás nemění.

Jak funguje Multibenefit?

Multibenefit je moderní platební karta, na které můžete mít elektronické stravenky i benefity pro volný čas. Kredit pro oba typy benefitů zvládnete svým zaměstnancům dobít v jedné objednávce.

Kdy a jak mi bude objednávka karet doručena?

Karty vám budou doručeny poštou do 5 pracovních dní od zaplacení objednávky na firemní adresu uvedenou v objednávce.

Co se stane s kartou, když zaměstnanec odejde?

Pokud některý ze zaměstnanců odejde z firmy, můžete v aplikaci uzavřít jeho účet a nastavit termín, do kdy může čerpat zůstatky na kartě.

Jak se karty dobíjí a jak často?

Kredit na kartu snadno dobijete v Pluxee portálu, kde vytvoříte objednávku. Kredit se na kartu připíše ihned po jejím zaplacení. Jak často svým zaměstnancům budete karty dobíjet, je jen na vás.

Co se stane když ztratím kartu?

Pokud některý ze zaměstnanců ztratí kartu, je nejlepší ji nejprve zablokovat. Blokaci provede zaměstnanec sám přímo ve svém Osobním účtu. Na stejném místě si zaměstnanec může zároveň objednat náhradní kartu. V tomto případě stačí jeho žádost schválit a kartu objednat. Pokud o novou kartu zaměstnanec zatím nezažádal, můžete objednávku provést za něj.

Co když zaměstnanci nemají přístup k internetu?

Zaměstnanci můžou kartu využívat i bez přístupu k internetu. Stačí ji aktivovat první kontaktní platbou na platebním terminálu, kde si zároveň nastaví svůj PIN.

Co mám dělat, když se mi nedaří přihlásit?

Na vámi uvedený registrační e-mail jsme vám zaslali odkaz pro přihlášení do Pluxee portálu. Po otevření odkazu v e-mailu si nastavíte heslo. V případě že vám tento e-mail nepřišel, kontaktuje prosím naši Infolinku na tel. čísle +420 233 113 435.

Co se stane s nevyčerpanými body z roku 2023?

Na základě vládního balíčku se od 1.1.2024 zavádí souhrnný roční limit na volnočasové benefity. V roce 2024 tento limit odpovídá částce 21 983 Kč. Proto doporučujeme, aby zaměstnanci vyčerpali všechny body do konce roku 2023. Nevyčerpané body z roku 2023 můžete vyčerpat v roce 2024, budou ale spadat do ročního limitu 21 983 Kč. Nevyčerpané body z roku 2023, které budou převedené do roku 2024, se stále řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb a bude potřeba je vyčerpat přednostně.

Pokyny ke kartě pro vaše zaměstnance

Platební karta vašich zaměstnanců zůstává stejná. Na kartě budou nahrané dvě emise. Jedna bude obsahovat nevyčerpané body z roku 2023 (pokud takové zaměstnanec má) a na druhou bude možné nahrát nově Flexi body. Zaměstnanci dočerpají body z roku 2023, potom následně mohou čerpat body nahrané v roce 2024. Body převedené z roku 2023 do roku 2024 jsou stále omezené Vyhláškou MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. Nevyčerpané body z r. 2023 tak lze čerpat pouze v omezené síti a na omezené služby, jako dosud.

Jak objednávat body do konce roku a jak od 1.1.2024?

Aktuálně máte možnost nabít v systému body přes tlačítko „FKSP+“, od 1.1.2024 již Focus Pass nebude k dispozici, nové body objednáte přes tlačítko „FPC kredit“.

Smluvní dokumentace

Pokud nebudete vyžadovat uzavření dodatku, může smluvní dokumentace zůstat bez změny. Benefity čerpané prostřednictvím karty Flexi Pass CARD zkrátka nebudou omezeny Vyhláškou MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, která se k 1.1.2024 ruší. 

Co je to Pluxee e-platba?

Pluxee e-platba je mobilní aplikace, která umožňuje akceptaci stravenkových karet Gastro včetně plateb z aplikace Pluxee Mobilní platba. Aplikace je vyvinuta pro NFC zařízení s operačním systémem Android.

Co potřebujete pro přijímání plateb skrze aplikaci Pluxee e-platba?

 1. Uzavřenou smlouvu o akceptaci
  Abyste mohli jakýmkoli způsobem akceptovat karty Pluxee Gastro, je nutné mít uzavřenou smlouvu se Pluxee o akceptaci příslušné karty. Svůj zájem můžete vyjádřit skrze jednoduchý formulář. Stačí jen vyplnit potřebné údaje, zvolit příslušný produkt, který chcete akceptovat, a vyčkat, až se Vám ozve někdo z našeho obchodního týmu.
   
 2. Zařízení s NFC čipem
  Pro využívání mobilní aplikace Pluxee e-platba je nutné mít k dispozici zařízení s NFC čipem a operačním systémem Android 4.4 a vyšší. Nezáleží na tom, jestli se bude jednat o mobilní telefon nebo tablet. Během přijímání je nutné mít zařízení připojené k internetu.
   
 3. Nainstalovanou a aktivovanou aplikaci Pluxee e-platba
  Abyste mohli aplikaci využívat, je samozřejmě nutné mít ji do příslušného zařízení staženou. Získat ji můžete zcela zdarma v obchodě Google Play.

Jak aplikaci aktivovat?

 1. Po stažení aplikace z obchodu Google Play otevřete partnerský portál a přihlaste se s pomocí svých přihlašovacích údajů. Více informací o prvním přihlášení do partnerského portálu naleznete ZDE.
 2. Na horní liště v záložce Informace o smlouvě zvolte Akceptační zařízení.
 3. Klikněte na zelené tlačítko „Přidat zařízení“ v pravé straně obrazovky.
 4. Po načtení stránky „Nové zařízení“ zvolte v Typ zařízení „Aplikace“. Do pole „Kód zařízení“ vložte červené číslo z mobilní aplikace a kontaktní e-mail, na který vám budou po ověření zaslány další informace. Ty vám dorazí do dvou pracovních dnů od kliknutí na tlačítko „Přidat zařízení“.
 5. Po doručení informačního e-mailu s Heslem a ID terminálu si v mobilní aplikaci nastavíte pokladnu (tedy informace, které zákazníci uvidí na účtence), a můžete začít přijímat karty Pluxee skrze mobilní aplikaci e-platba.


Tip: V případě, že neobdržíte informační e-mail s Heslem a ID terminálu do dvou pracovních dnů, kontaktujte, prosím, naši Infolinku na telefonním čísle 233 113 435 nebo na e-mailové adrese partner.cz@pluxeegroup.com.

Firma zajišťuje obědy v kantýně s cenou 95,50 Kč, ta se strhává zaměstnancům srážkou ze mzdy. Dále jim přispívá 100 Kč za odpracovanou směnu ve stravenkovém paušálu. Jakou maximální hodnotu má mít cena oběda a paušál, aby firma nemusela nic danit?

Pokud je částka 95,50 Kč strhávána z čisté mzdy zaměstnance, pak se nezapočítává do zákonného limitu pro stravování (v roce 2024 je limit 116,20 Kč). Pokud tedy si zaměstnanec hradí dovezený oběd sám z čisté mzdy a vy mu poskytnete stravovací paušál při dodržení ostatních podmínek (nutno odpracovat minimálně 3 hodiny, nedojde k souběhu s nárokem na cestovní náhrady), pak lze poskytnout stravovací paušál až do výše 116,20 Kč za předpokladu, že dovezený oběd není jinak dotován vámi jako zaměstnavatelem.

Zaměstnancům poskytujeme stravenkový paušál v hodnotě 100 Kč. Zároveň máme v jídelně automat na jídlo, kde je cena ze 30 % dotovaná zaměstnavatelem a kdo chce, může si jídlo zakoupit s touto slevou. Je nutné nějak daňově řešit jídlo v automatu?

Pokud poskytujete stravovací paušál v hodnotě 100 Kč a zároveň dotujete jídlo z automatu, pak hodnota stravovacího paušálu a hodnota dotace vstupují společně do limitu a v případě překročení limitu 116,20 Kč v rámci jedné směny je potřeba zaměstnanci rozdíl dodanit (a zpojistnit).

V závodní jídelně poskytujeme oběd bývalým zaměstnancům v důchodu a přispíváme jim 90 Kč za oběd. Musíme tuto částku danit? Musí být odvedeno sociální a zdravotní pojištění? Pokud ano, z jakého příjmu se to strhává, když důchodce nemá příjem?

Bohužel dle legislativy platné od 1.1.2024 i zvýhodněný oběd představuje pro důchodce bývalého zaměstnance příjem ze závislé činnosti. Vzhledem k tomu, že není splněná podmínka pro osvobození od daně (výkon práce minimálně 3 hodiny), je potřeba odvést za důchodce bývalého zaměstnance daň z příjmu a v prvním roce po odchodu do důchodu také sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že zvýhodněný oběd představuje nepeněžní příjem, je potřeba na straně zaměstnavatele tuto výhodu „nabrutovat“ a odvést tak za zaměstnance daň i pojistné. Tyto náklady nejsou na straně zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.

Z loňského roku nám zůstaly ve FKSP finance. Můžeme za ně nakoupit stravenky? Budou se započítávat do limitu?

Pokud stravenky zakoupíte letos, je potřeba k nim přistupovat podle aktuálně platné legislativy pro rok 2024, tj. je nutno dodržet podmínky 55:45, přičemž z 55 % lze vykazovat na vrub rozpočtových nákladů a až do zbývajících 45% můžete přispívat z FKSP. Dále platí,  že příspěvek od zaměstnavatele do částky  116,20 Kč za pracovní směnu je osvobozený od zdanění, hodnota nad tento  limit bude podléhat zdanění (a pojistnému).

Jak se dodaňuje stravenka částečně hrazená z FKSP?

Pokud součet denního příspěvku od zaměstnavatele a příspěvku z FKSP nepřesáhne částku 116,20 Kč (platí pro rok 2024), není zapotřebí nic dodaňovat.  Částka  nad tento limit (i v případě příspěvku z FKSP) je na straně zaměstnance příjem podléhající zdanění (a pojistnému).